xCh

  Home / SPOJE.NET / Info / Login

 
Arachne Labs jsou od dubna 2006 poskytovatelem širokopásmového připojení
Michael Polák ( )
Přečteno 125950x, 20 komentářů, rubrika: (cz) Tiskové zprávy

Všechny přípojky realizované prostřednictvím internetové brány Arachne Labs nyní po technické stránce splňují kritéria pro označení širokopásmové (broadband) připojení k síti Internet.

Všechny aktuální tarify v ceníku služeb internetové brány Arachne Labs nyní splňují kritéria pro širokopásmové (broadband) připojení k síti Internet, přičemž jako kritérium pro širokopásmový přístup byla v České Republice vyhlášena ministerstvem informatiky přenosová rychlost 256 kbps. Arachne Labs dokončily převod všech svých klientů na nový ceník během března 2006. Některé z tarifů mohou zahrnovat určitá kritéria tzv. Fair Use Policy, týkající se maximálního objemu přenesených dat za určité časové období, ale žádný z tarifů přitom nezahrnuje žádný příplatek za data přenesená nad limit. V závislosti na posilování infrastruktury pak budou stávající pravidla Fair Use Policy dále uvolňována.

Kapacita pronajatého okruhu sloužícího pro připojení internetové brány k páteři sítě Internet dosáhla 30 Mbps, a rostoucí část přípojek sítě Arachne Labs je nyní schopna nabízet skutečný broadband internet s technickými parametry blížícími se těm, které jsou běžné ve východní Asii (Korea, Japonsko).

Tohoto stavu bylo dosaženo bez jakéhokoliv čerpání státních dotací z jakýchkoliv evropských nebo státních fondů určených na rozvoj širokopásmového připojení - naopak, firma dosáhla v roce 2005 určitého zisku, a peníze z povinných odvodů (daně, apod.) se prostřednictvím různých státních pobídek a dotací dostanou do rukou mj. i přímé konkurenci, se kterou firma Arachne Labs soutěží o podíl na trhu, a která o takovéto dotace zažádala. Mezi subjekty, které využívají služeb Arachne Labs, patří např. i místní zdravotnické zařízení nebo lékárna. Kromě placených přípojek je na pokrytém území navíc nabízeno i základní bezplatné připojení bez jakýchkoliv záruk nebo garancí poskytované kvality služby. Celkový počet připojených osobních počítačů se pohybuje kolem dvou tisíc. Klíčové prvky infrastruktury jsou přitom realizované na bázi svobodného software technologie GNU/Linux, a aktualizace jednotlivých distribucí operačního systému Linux jsou v síti nabízeny i mimo rámec placeného připojení k síti Internet.

Současného stavu bylo možné dosáhnout pouze díky vyváženému přístupu Českého Telekomunikačního Úřadu, který v druhé polovině roku 2005 uvolnil k užívání nová bezlicenční pásma vhodná pro vysokokapacitní datové přenosy.

Objem přenesných dat na hlavním uplinku sítě Arachne Labs přesáhl za posledních 12 měsíců 1 petabit (1000 terabitů, nebo také 125 terabajtů), přičemž lze očekávat, že během následujících 12 měsíců dojde k dalšímu zdvojnásobení objemu přenesných dat. Jde o kombinované přenosy sousedských sítí na území Prahy 5, 6 a 7, a o přenosy hostingového centra Arachne Telehouse.

1 petbit za rok

 • Formátovat pro tisk
 • Všechny články tohoto autora
 • Všechny články v rubrice (cz) Tiskové zprávy

 •  
          
   
   
  [] Mapa webu | Site Map
   
   
  [](en) Software Releases
  [](en) Press Releases
  [](en) Fellowship
  [](en) Links / Comments
  [](en) Archive
  [](cz) Tiskové zprávy
  [](cz) Společenství
  [](cz) Odkazy / komentáře
  [](cz) Archív
   
   
  []Transparentní účet u Fio banky jako možná forma financování svobodného software
  04.09.2012 02:03
  Arachne Labs se po převodu všech smluvních závazků vůči klientům na nástupnický subjekt SPOJE.NET soustředí výhradně na vývoj software, v ideálním případě samozřejmě toho svobodného. Jako vhodný nástroj pro financování takového vývoje se jeví transparentní bankovní účet.
   
  []Dohoda ACTA se zásadním způsobem dotýká každého internetového poskytovatele
  11.02.2012 14:03
  Arachne Labs všechny svoje aktivity související s poskytováním Internetu převedly na firmu SPOJE.NET - přesto pokládám za důležité zmínit se v těchto dnech o dění okolo dohody ACTA, která by měla zásadní dopad na samotný princip poskutování Internetu.
   
  []Arachne Labs převedly všechny svoje telekomunikační aktivity na SPOJE.NET
  27.06.2011 17:39
  Značka Arachne Labs nyní budou používána pouze pro vývoj software, resp. pro drobné zakázky živnostenského charakteru (instalace připojení, apod.). Všichni klienti připojení k Internetu nebo klienti využívající webhostingové či serverhousingové služby jsou postupně převáděni pod hlavičku SPOJE.NET s.r.o.