xCh

  Home / SPOJE.NET / Info / Login

 
Arachne Labs mají osvědčení o registraci k DPH
Michael Polák ( )
Přečteno 152217x, 49 komentářů, rubrika: (cz) Společenství

Vzhledem k lonskému snížení hraniční výše obratu, při které vzniká povinnost registrovat se jako plátce DPH jsou Arachne Labs od 1.4.2005 registrováni jako plátce DPH.

Povinnost registrovat se jako plátce DPH mi po pravdě řečeno nepotěšila. Odvody DPH samozřejmě zvýší administrativní náročnost našeho už tak dost složitého a nepřehledného účetnictví - což v konečném důsledku pocítí především naši zákazníci.

Jakým způsobem se změní ceník služeb Arachne Labs a jejich fakturace:

Vzhledem k větší administrativní náročnosti budeme nuceni nejen u předplatného připojení prostřednictvím média CZFree.Net, ale i u webhostingu zavést minimální fakturovanou částku 600 Kč (20 EUR). To v praxi znamená minimální předplatné např. na tři roky dopředu (u služby Mini Webspace), nebo na dva roky dopředu (u služby Web Survival Kit). Nadále se tedy pokusíme zůstat nízkonákladovým webhostingem - ovšem pouze pro lidi, kteří jsou odhodláni u nás čerpat služby v minimální hodnotě 600 Kč. Příklad: provoz jediného mailboxu bez vlastní domény (20 Kč) s limitem 1.8 Gb místa na disku (180 Kč ročně) si u nás za 600 Kč bude nutné předplatit minimálně na 3 roky dopředu. Podobně hosting domény 3. úrovně Mini Webspace v ceně 240 Kč ročně si u nás bude nutné předplatit na 3 roky dopředu, v minimální hodnotě 720 Kč.

Tento způsob fakturace minimálního předplatného bude detailně popsán v našich nově připravovaných Všeobecných smluvních podmínkách, které jednorázově zašleme všem našim klientům spolu s výzvami k úhradě. Hlavním důvodem minimálního předplatného je skutečnost, že se sledováním a zaúčtováním každé jednotlivé faktury (s každou účetní položkou) jsou spojené nejrůznější konstantní náklady - např. určité procento objednávek je vždy uhrazeno pozdě, naše klienty musíme upomínat, apod. Minimální výše předplatného tedy zůstane zachována asi i v případě, že dojde k dalšímu poklesu cen - od našich klientů budeme očekávát bud' předplacení služeb na delší období, nebo velkoobchodní odběr více produktů. Vyjímkou zůstává případ, kdy klient platí trvalým příkazem, a fakturu vystavujeme až dodatečně.

Ještě daleko zajímavější otázkou samozřejmě zůstává, zda naše ceny budou zvýšeny o hodnotu DPH (takže bychom zdražili vlastně jen neplátcům DPH - fyzickým osobám, které představují přeci jenom naši největší cílovou skupinu), nebo naopak sníženy o 16% - tak, aby po připočtení DPH 19% dosáhly stejné úrovně jako mají dnes. Nakonec jsem po konzultacích s jinými podnikateli kteří řešili podobný problém dospěl ke kompromisnímu řešení, kterým bude rozdělení všech poskytovaných služeb do dvou základních cenových kategorií.

V cenové kategorii nazvané Home Internet dojde ke snížení všech cen bez DPH o 16% - cena po přičtení DPH 19% tedy zůstane stejná jako dnes. Mezi charakteristické vlastnosti služeb v této cenové kategorii bude patřit například zasílání faktur pouze v elektronické podobě (elektronickou poštou), nedostupnost telefonické zákaznické podpory (zákaznická podpora bude poskytována pouze elektronickou poštou), a poskytování služeb bez písemné smlouvy - pouze na základě elektronicky doručených a odsouhlasných Všeobecných smluvních podmínek. Přesto půjde o řádně (elektronicky) fakurovanou službu, poskytovanou na základě živnostenského oprávnění, ze které budu státu řádně (i když bez jakéhokoliv nadšení) odvádět DPH. Vytištěné faktury si samozřejmě bude možné v případě zájmu vyzvednout v kanceláři firmy, kde bude možné i sjednání a úhrada služeb v hotovosti. Jedním z omezení, které z definice služby Home Internet logicky vyplývá bude i to, že tato služba jednoznačně nebude vhodná pro další přeprodej (tzn. např. pro webdesignérské firmy řešící hosting pro své vlastní klienty, apod.).

Dále vznikne cenová kategorie nazvaná Professional Internet, ve které se položky stávajícího ceníku stanou cenami bez DPH. V této cenové kategorii zákazníky obešleme nově připravovanými tištěnými smlouvami, budeme rozesílat tištěné a podepsané faktury (bez jakékoliv další přirážky), a k dispozici bude i běžná telefonická zákaznická podpora v pracovní době pracovních dnů.

Pro zjednodušení na začátek zařadíme všechny klienty, kteří si při objednávání nějaké služby k nám do databáze zaregistrovali IČO/DIČ (a ostatní klienty, kteří si výslovně vyžádali zasílání tištěných faktur) do skupiny Professional Internet, a všechny klienty bez IČO/DIČ (kteří zároven' souhlasili s fakturací v elektronické formě) do skupiny Home Internet. Fyzické osoby budou mít samozřejmě možnost se zpětně přihlásit i k odběru služeb v kategorii Professional Internet, ale opačný přechod nebude možný - služby Home Internet budeme ochotni poskytovat pouze fyzickým osobám, které na faktuře nebudou mít uvedené IČO/DIČ. Tuto cenovou politiku můžeme velmi jednoduše zdůvodnit celkově většími náklady, které jsou spojené s poskytováním služeb podnikatelům a právnickým osobám - často je nutné evidovat několik rozdílných kontaktních osob, které s námi komunikují, z nichž část dané problematice většinou vůbec nerozumí, atd.

U služeb v kategorii Home Internet bude elektronickou formou zasílán pouze náhled na fakturu; v případě neuhrazení předplatného služeb dle tohoto náhledu nebude skutečná faktura vůbec vystavena. (Toto opatření je nezbytné v důsledku zákonné povinosti odvádět DPH i z vystavených, ale dosud neuhrazených faktur).

U služeb v kategorii Professional Internet se budeme spoléhát na serióznost našich zákazníků a obchodních partnerů - a očekáváme, že v případě nezájmu o další čerpání našich služeb nám dají vědět včas - ještě před tím, než jim fakturu vystavíme a zašleme. V písemných smlouvách, které pro zákazníky kategorie Professional Internet připravujeme, bude stanoveno automtické prodloužení smlouvy na další období, pokud nedojde k výpovězení smlouvy alespon dva měsíce před ukončením dosud předplaceného období.

Detailně upřesněné ceníky webhostingu, telehousingu i trvalého připojení k Internetu prostřednictvím sousedských sítí propojených na platformě CZree.Net zveřejníme na našich webových stránkách v nejbližších dnech.

Shrnutí: všechny faktury Arachne Labs vystavené do 31.3.2005 byly vystavené neplátcem DPH. Všechny faktury vystavené počínaje 1.4.2005 budou vystavené plátcem DPH.

 • Formátovat pro tisk
 • Všechny články tohoto autora
 • Všechny články v rubrice (cz) Společenství

 •  
          
   
   
  [] Mapa webu | Site Map
   
   
  [](en) Software Releases
  [](en) Press Releases
  [](en) Fellowship
  [](en) Links / Comments
  [](en) Archive
  [](cz) Tiskové zprávy
  [](cz) Společenství
  [](cz) Odkazy / komentáře
  [](cz) Archív
   
   
  []Transparentní účet u Fio banky jako možná forma financování svobodného software
  04.09.2012 02:03
  Arachne Labs se po převodu všech smluvních závazků vůči klientům na nástupnický subjekt SPOJE.NET soustředí výhradně na vývoj software, v ideálním případě samozřejmě toho svobodného. Jako vhodný nástroj pro financování takového vývoje se jeví transparentní bankovní účet.
   
  []Dohoda ACTA se zásadním způsobem dotýká každého internetového poskytovatele
  11.02.2012 14:03
  Arachne Labs všechny svoje aktivity související s poskytováním Internetu převedly na firmu SPOJE.NET - přesto pokládám za důležité zmínit se v těchto dnech o dění okolo dohody ACTA, která by měla zásadní dopad na samotný princip poskutování Internetu.
   
  []Arachne Labs převedly všechny svoje telekomunikační aktivity na SPOJE.NET
  27.06.2011 17:39
  Značka Arachne Labs nyní budou používána pouze pro vývoj software, resp. pro drobné zakázky živnostenského charakteru (instalace připojení, apod.). Všichni klienti připojení k Internetu nebo klienti využívající webhostingové či serverhousingové služby jsou postupně převáděni pod hlavičku SPOJE.NET s.r.o.